Blog
okt 09

Bruke av haller i uke 42

Rakkestadhallen AS får beskjed om videre drift av hallene mandag v lunsj ca. fra Rakkestad Kommune
Alle våre brukere vil motta mail og informasjon legges ut her når når det kommer.

Ta vare på hverandre i helgen