Blog
okt 25

Degerneshallen Vedlikehold

Rakkestadhallene Drift AS har utført en planlagt 5 årsplan med store vedlikeholdsopgaver på Degerneshallen, som blir sluttført i disse dager.

Mye er gjort og vi takker alle sponsorer og medeiere som har hjulpet til underveis.

Dette er gjort:

2018
– Byttet tak på servicebygg/plater-piper

2017
– Malt utheng på vestvegg
– Utført termofotografering av hallen
– Finere utemiljø i forbindelse med Kirkeng skole/barnehage og større parkering på østsiden

2016
– Østvegg, bytte plater/takrenner
– Male grunnmur hall- ute
– Byttet Hallgulv
– Byttet til LED lys i hallen
– Satt inn gjenvinner på ventilasjonsanlegg

2015 
– Byttet varmtvannsberedere

2013 
– Garderober er malt og byttet krakker
– Det er lagt nytt gulvbelegg i ren sone, løpegang, kantine og ytterganger.
– Skjerming lysarmaturer ganger er byttet.
– Taket på servicebygget er etterisolert
– Kantinen og løpegang har fått ny panelplatevegger
– Vinduer i kantinen og løpegang er byttet
– Varmepumpe er installert i kantinen.
– Nye møbler er kjøpt inn i kantinen.
– Styrerommet er også pusset opp med nytt gulvbelegg, plater på vegger og nye møbler.
– Hele servicebygget er malt utvendig
– Montert nye varmtvannstanker
– Nytt brannanlegg
– Ventilasjonsanlegg, styring er delvis byttet.