Blog
mar 18

Generalforsamling Innkalling

Til våre eiere

Styret i Rakkestadhallene AS innkaller herved til ordinær Generalforsamling 28.april kl. 1830 2021 På TEAMS.

Våre eiere har mottatt mail om innkalling.