Blog
okt 20

Generalsponsorer i selskapet

Rakkestadhallene Drift AS har jobbet med å få med samarbeidspartnere på laget for driften av våre to Idrettshaller i kommunen.

Vi har i den siste perioden jobbet med å videreføre samarbeidet med våre Generalsponsorer og kan bekrefte at det nå er inngått en ny samarbeidsavtale med Marker Sparebank og Gjensidige Rakkestad, som gjelder for 3 nye år.

Vi takker for støtten og ser fram imot videre samarbeid for begge parter.