Blog
des 15

De beste ønsker…..

Det har vært et spesielt år for oss alle og vi har merket det godt i selskapet med mange avlyste arrangementer i våre haller.

Rakkestadhallene AS ønsker alle våre brukere og besøkende en God Jul og Godt nytt år- med nye muligheter.