Blog
mai 02

Jobb i hallene?

Arbeid i Rakkestadhallene Drift AS

Selskapet består av Degernes og Rakkestadhallen.
For kommende skoleår 2019/2020 skal det ansettes ungdommer som skal jobbe på følgende områder;

Tilsynsvakter kveld i hallene
Arrangementer i hallene (begge haller)
Rigging og klargjøring ved arrangement.

Det blir fast dag på tilkallingsvakt, mens de andre jobbene kommer etter behov.
Søkere som går i 9 eller 10 klasse vil bli prioritert, man må ha fylt 16 år for å søke.

Søknad med CV og ønsket hall/dag sendes til post@rakkestadhallene.no innen 01.juni 2019

Hilsen

Odd Egil Lien
Daglig leder Rakkestadhallene Drift AS