Vi håper denne hallen kan bli brukt til både idrett og andre kulturaktiviteter. Vår intensjon er at hallen skal bli et samlingspunkt og at den skal være åpen for ALLE kommunens innbyggere.

Hallen inneholder, kafe, eget rom for Småturn/basisrom, amfi med 100 sitteplasser, 4 klassebaser + grupperom til bruk for Rakkestad Ungdomsskole.

Nøkkeltall for flerbrukshallen:

  • Hallflate 2 400 m2
  • Klassebaser 620 m2
  • Fellesarealer/garderober 1 080 m2
  • Totalareal for hallen 4 100 m2

Her finner du rakkestadhallen:

Byggingen av Rakkestadhallen