Retningslinjer brann

Retningslinjer Brann ved leie av Degernes eller Rakkestadhallen

1. Leietager skal ha en person som er ansvarlig for at «Retningslinjer Brann» ved leie av en av hallene blir fulgt og at denne personen er tilstede under hele leieperioden/arrangementet. Navn og tlf. nr. på denne personen skal meldes inn, hvis det ikke er samme som signerer denne retningslinjen.
2. Denne personen skal sammen med en representant for Rakkestadhallene Drift AS gå igjennom informasjon og bli kjent i hallen.
3. Leietager skal være kjent med plassering av slukningsutstyr og brannslanger
4. Leietager må påse at rømningsveiene er frie og at ingenting plasseres foran dørene.

Ved utløsning av Brannalarm
5. Ring 110 for å oppnå kontakt – Videre framdrift avtales med alarmsentralen.
6. Evakuer alle personer som er i hallen og samle dem på felles «Møteplass» utenfor.
7. Kontroller at det ikke er noen personer igjen i garderober, toaletter eller andre rom.
8. Lokaliser brannen og prøv å slukke. Ikke sett deg selv i livsfare.
9. Alle vinduer og dører må lukkes.
10. Møt brannvesenet og orienter dem på status

NB! Varsel om brann skal alltid respekteres og hallen tømmes for undesøkelse.

Last ned skjema for signering