Selskapet i dag

Rakkestadhallene AS og Rakkestadhallene AS eies av de 4  idrettslagene i Rakkestad kommune

Oshaug IL, Østbygda IL, Degernes IL og Rakkestad IF.

                       

 

Alle med 25 % eierandel.

Rakkestadhallene AS er eiendomsselskapet som leier ut de to hallene Degernes og Rakkestad til selskapet Rakkestadhallene Drift AS, hvor all aktivitet/ansatte driftes.

Styret i 2016/2017 :
Styreleder: Helge Rognerud
Styremedlemmer med personlige varamedlemmer:
Oshaug IL;     Rune Støten                 varamedlem:  Martin Levernes
Degernes IL; Brynjar Rønningen     varamedlem;  Anders Degnes
Østbygda IL; Arve Solbrekke             varamedlem:  Ole Johnny Harstad
Rakkestad IF; Fredrik Haaby            varamedlem: Håvard Larsson