Blog
mai 09

Søknad treningstider

Til alle aktuelle brukere av våre haller

Rakkestadhallene AS ønsker søkere til treningstid og arrangementer i våre to haller for skoleåret 2023-2024 – se bilde under.

– Søknad sendes til mail post@rakkestadhallene.no senest 4 juni.

Søknaden må inneholde:
– Hvilken hall, områder i hall(Rakkestadhallen)og speilsal(Rakkestadhallen) som ønskes leid
– Dag og tider
– Hvilken aldersgruppe og forventet antall utøvere m alder.

I vedlegg ligger de retningslinjer vi har jobbet etter de siste årene- har dere noen spørsmål så hører jeg fra dere.

NB! Det innkalles til fordelingsmøte onsdag 7 juni KL. 1800-2000 i kantinen i Rakkestadhallen

Jeg setter opp et forslag til dere, som sendes ut til dere før fordelingsmøtet for gjennomsyn.