Blog
jan 03

Stengte haller til 17 januar.

Oppdatert informasjon 4.januar 2021

Til alle våre brukere

Rakkestadhallene AS følger anbefalinger fra Stat/Kommune og stenger Degernes og Rakkestadhallen tom 17 januar for all aktivitet i tidsrommet 1500-0800. Det vil bli gjennomført skoledrift i begge haller.

Kopi av informasjon som er lagt ut på kommunens nettside:
«Det er en uavklart smittesituasjon i Rakkestad. Det vil den fortsatt være en stund til. Utover i uke 1 vil vi ha en bedre oversikt over smittesituasjonen etter jule- og nyttårshøytiden. Av den grunn anbefaler Rakkestad kommune sterkt at oppstart av all gruppeaktivitet utsettes til uke 2, fra og med mandag 11. januar.
Vi har forståelse for at mange ønsker å komme i gang med aktivitet etter oppholdet ifm høytiden, men vi ber om forståelse for at vi ønsker at oppstarten utsettes.
Anbefalingen gjelder bredt og for alle, som kor, korps, idrettslag, andre frivillige lag og foreninger, private mm.
Anbefalingene gjelder for alle aldersgrupper.»

Vi oppfordrer alle våre brukere til å være forsiktige og høre på de rådene som til enhver tid gjelder
Tenk på intensjonene i smitteverntiltakene til enhver tid: hold avstand, hold deg hjemme hvis du er syk, ha god håndhygiene og begrens sosial kontakt. Alt kan ikke reguleres med regler, så bruk sunn fornuft og begrens smitterisikoen.

Har dere noen spørsmål så ta kontakt pr mail eller tlf.

Vennlig hilsen
Odd Egil Lien
Daglig leder Rakkestadhallene AS
post@rakkestadhallene.no
4131 5986