Tufteparken Rakkestadhallen

Utenfor Rakkestadhallen ved Hovedinngangen – mot Badet ligger anlegget «TUFTEPARKEN»

Anlegget er et Nærmiljøanlegg som du kan trene i når du ønsker