Utleiepriser

Utleiepriser Degernes og Rakkestadhallen 2023

  • Det skal skrives egen leiekontrakt for leie av haller til arrangementer, hvor ansvar er fordelt imellom partene, dette gjelder alle brukere av hallene.
  • Eiere kan bruke bord, stoler og annet utstyr som er i hallene på sine arrangementer vederlagsfritt.
  • Alle leietagere skal følge og utføre fastlagte ordensregler for hallene.

Klikk link under for priser

2023_Utleiepriser Degernes og Rakkestadhallen