Utleiereglement

Ordensregler for Degernes og Rakkestadhallen

 1. Alle må rette seg etter hallbetjeningens anvisninger.
 2. Sykler/biler plasseres på anvist plass. Det parkeres ikke nede ved hallen.
 3. Trener/Leder må være først inn og sist ut av hallen og har ansvar for gruppen.
 4. Tilrigging av idrettsutstyr besørges av leietager. Rydding av hallen må foretas straks arrangementet eller treningen er avsluttet, og alt utstyr settes på plass i materialrommene.
 5. Akutt renhold må besørges av bruker – kontakt vakt for hjelp.
 6. Fottøy med knotter eller såler som setter merker, eller fottøy som brukes ute, er ikke tillatt brukt i hallene.
 7. Vannbasert klister er eneste formen for ”klebemiddel” som er godkjent.
 8. Alle former for rusmidler, inkl. røking og snusing, er forbudt i alle deler av hallen. Forbudet gjelder både ved trening og ved alle typer arrangementer.
 9. Skader på bygning/utstyr/inventar meldes straks til hallvakten. Leieren er ansvarlig for enhver skade som blir påført hallen grunnet skjødesløs eller uvøren behandling. Betjeningen ønsker også tilbakemelding hvis det ser ”stygt” ut etter forrige leietaker.
 10. Lærere/trenere/ledere har ansvaret for partiene i den tiden lokalene benyttes.
 11. Lærere/ledere er ansvarlig for at uvedkommende ikke er inne på hallgulvet i deres leietid.
 12. Glassflasker er ikke tillatt i noen del av hallen, og mat skal ikke medtas inn i hallene uten etter nærmere avtale med hallbetjeningen.
 13. Enhver leder/lærer skal sette seg inn i oppslag om brannforskrifter.
 14. Brudd på ordensreglene kan medføre tilleggsregning og/eller utestengning fra hallen.