Blog
nov 12

Veileder for aktivitet i hallene 12-30.11.2020

Veileder for treninger og kamper/arrangementer i perioden 12.november– 30.november 2020

Det er en ny runde med økning av covid 19 smitte i landet og vi må følge de retningslinjene som myndighetene gir oss, samt evnt. lokale tiltak fra kommunen. Den siste parten er NHF Region Øst(håndball) som avgjør mye om kampaktivitet. (Dette vil også gjelde Oshaug Innebandy)

Det er en ny runde med avlysning av kamper pga reiser imellom fylker/kommuner som i dag er rødt og flere områder blir røde dessverre.

Ut i fra dette så vil det bli tiltak mot kampaktivitet, treninger/aktivitet for personer som ikke er i kjernevirksomheten og møtevirksomhet i begge våre haller.
Ordinære treninger for ungdom/barn under 20 år går normalt etter gjeldende veileder.

Vi beklager dette – men er tydelige på at vi alle må være med på denne «dugnaden» som må gjøres.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål rundt saken.

Les Veileder pr 12.november 2020_Korronaregler i DH og RH